+

Perú > Catàleg de Monedes

Perú 1 cèntim - obversePerú 1 cèntim - reverse
1 cèntim 2005-2011
Alumini
, 0.83g, ø 16mm
Perú - KM# 303.4a
República del Perú
Perú 1 cèntim - obversePerú 1 cèntim - reverse
1 cèntim 2001-2006
Llautó
, 1.78g, ø 16mm
Perú - KM# 303.4
República del Perú
Perú 1 cèntim - obversePerú 1 cèntim - reverse
1 cèntim 1991-1999
Llautó
, 1.78g, ø 16mm
Perú - KM# 303
República del Perú
Perú 5 cèntims - obversePerú 5 cèntims - reverse
5 cèntims 2007-2017
Alumini
, 1.02g, ø 18mm
Perú - KM# 304.4a
República del Perú
Perú 5 cèntims - obversePerú 5 cèntims - reverse
5 cèntims 2001-2007
Llautó
, 2.7g, ø 18.5mm
Perú - KM# 304.4
República del Perú
Perú 5 cèntims - obversePerú 5 cèntims - reverse
5 cèntims 1991-2000
Llautó
, 2.7g, ø 18.5mm
Perú - KM# 304
República del Perú
Perú 10 cèntims - obversePerú 10 cèntims - reverse
10 cèntims 2001-2017
Llautó
, 3.5g, ø 20.5mm
Perú - KM# 305.4
República del Perú
Perú 10 cèntims - obversePerú 10 cèntims - reverse
10 cèntims 1991-2000
Llautó
, 3.5g, ø 20.5mm
Perú - KM# 305
República del Perú
Perú 20 cèntims - obversePerú 20 cèntims - reverse
20 cèntims 2001-2017
Llautó
, 4.4g, ø 23mm
Perú - KM# 306.4
República del Perú
Perú 20 cèntims - obversePerú 20 cèntims - reverse
20 cèntims 1991-2000
Llautó
, 4.4g, ø 23mm
Perú - KM# 306
República del Perú
Perú 50 cèntims - obversePerú 50 cèntims - reverse
50 cèntims 2001-2017
Cuproníquel
, 5.45g, ø 22mm
Perú - KM# 307.4
República del Perú
Perú 50 cèntims - obversePerú 50 cèntims - reverse
50 cèntims 1991-2000
Cuproníquel
, 5.45g, ø 22mm
Perú - KM# 307
República del Perú
uCoin