+

Zanzíbar > Rial (1882 - 1907)

Any1p¼R½R1RAny
1p -  -  - ١٣٠٤١٣٠٤
1p¼R½R1R١٢٩٩١٢٩٩
Sistema monetari: 1 riyal = 136 pysa
1p - 1 pysa
¼R - ¼ riyal
½R - ½ riyal
1R - 1 riyal
uCoin