+

Cantons de Suïssa > Cantó de Lucerna (1798 - 1850)

Any10BAny
10B1812
Sistema monetari: 1 franc = 10 batzen = 40 kreuzer = 100 rappen
1a - 1 Angster
1Rp - 1 rappen
½B - ½ batzen
1B - 1 batzen
2½B - 2½ batzen
5B - 5 batzen
10B - 10 batzen
40B - 40 batzen
4Fr - 4 francs
10Fr - 10 francs
uCoin