+

Rússia > Tsar Pere I (1700 - 1725)

Varietat
60
Any¼k½k1k25k50k1RAny
¼k/lord
¼k/tsar
½k1k/MD
1k/BK
25k50k1R1707
Sistema monetari: 1 ruble = 100 kopeks
¼k - 1 polushka
½k - 1 denga
1k - 1 kopek
3k - 3 kopeks
5k - 5 kopeks
10k - 1 grivennik
10k - 1 grivna
25k - 1 polupoltinnik
50k - 1 poltina
1R - 1 ruble
2R - 2 rubles
uCoin