+

Hawaii > Regne de Hawaii (1847 - 1883)

Sèrie de seques
×
Any1c5c10c$⅛$1Any
 -  - 10c$⅛$11883
 - 5c -  -  -  -  - 1881
1c -  -  -  -  -  - 1847
Sistema monetari: 1 dollar = 100 cents
1c - 1 cent
5c - 5 cents
10c - 1 dime
$⅛ - ⅛ dollar
 - ¼ dollar
 - ½ dollar
$1 - 1 dollar
uCoin