+

França > Segona República (1848 - 1851)

Varietat
Ordenar: Any
Any1c20c50c1F2F5F10F20FAny
1c20c50c1F2F5F10F20F1851
1c20c50c1F2F5F10F20F1850
1c20c50c1F2F5F/new
5F/old
 - 20F/new
20F/old
1849
1c -  -  -  - 5F - 20F1848
Sistema monetari: 1 franc = 100 cèntims
1c - 1 cèntim
20c - 20 cèntims
50c - 50 cèntims
1F - 1 franc
2F - 2 francs
5F - 5 francs
10F - 10 francs
20F - 20 francs
uCoin