+

França > Segona República (1848 - 1851)

Varietat
30
Any1c20c50c1F2F5F10F20FAny
1c20c50c1F2F5F10F20F1851
1c20c50c1F2F5F10F20F1850
1c20c50c1F2F5F/old
5F/new
 - 20F/new
20F/old
1849
1c -  -  -  - 5F - 20F1848
Sistema monetari: 1 franc = 100 centimes
1c - 1 centime
20c - 20 centimes
50c - 50 centimes
1F - 1 franc
2F - 2 francs
5F - 5 francs
10F - 10 francs
20F - 20 francs
uCoin