+

Comores > Protectorat francès (1891 - 1891)

Varietat
4
Any
Any5s10s5FAny
5s10s5F١٣٠٨١٣٠٨
5s - 5 santimat
10s - 10 santimat
5F - 5 francs
uCoin