+

Xina - Imperi > Província de Guangdong /KWANG-TUNG/ (1889 - 1911)

Any1c10c3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2cAny
1c -  -  - 1m4.4c - 7m2c1909
1c -  -  -  -  -  - 1906
 - 10c/10C
10c/1C
 -  -  -  -  - 1900
1c - 3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2c1890
1c - 3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2c1889
1c - 1 кэш
10c - 10 cash
3.6c - 3.6 candareens
7.2c - 7.2 candareens
1m4.4c - 1 mace 4.4 candareens
3m6c - 3 mace 6 candareens
7m2c - 7 mace 2 candareens
uCoin